Карта сайта

О Департаменте

Руководство Департамента

Директор Департамента административных услуг и потребительского рынка

Китайгородская Виктория Владимировна

График личного приема

2-я пятница месяца
4-я пятница месяца

10-00 – 12-00
15-00 – 17-00

ул. Чернышевская, 26
каб. №2 (2 этаж)
Тел. 706-34-49
dpsr@citynet.kharkov.ua

Заместитель директора департамента

 

 

 

 

Заместитель директора департамента – начальник Управления потребительского рынка

Кондратенко Оксана Владимировна

График личного приема

1-я пятница месяца
3-я пятница месяца

14-00 – 16-00
10-00 – 12-00

ул. Чернышевская, 26
каб. №12 (2 этаж)
Тел. 725-20-66

Заместитель директора департамента – начальник Управления административных услуг

Юрьева Ирина Владимировна

График личного приема

1-я пятница месяца
3-я пятница месяца

10-00 – 12-00
15-00 – 17-00

Гимназическая Набережная, 26
каб. №12 (2 этаж)
Тел. 760-70-42

Cтруктура Департамента

1.1. Аппарат Департамента:
1.1.1. Отдел бухгалтерского учета и экономического анализа.
1.1.2. Отдел работы с персоналом.
1.1.3. Отдел организационной работы и контроля.
1.1.4. Отдел развития предпринимательства.
1.1.5. Отдел хозяйственного обеспечения.
 
1.2. Управление потребительского рынка:
1.2.1. Отдел организации рыночно-ярмарочных мероприятий.
1.2.2. Отдел торговли.
1.2.3. Отдел  ресторанного хозяйства и сервиса.
 
1.3. Управление административных услуг:
1.3.1. Отдел информационной работы и контроля.
1.3.2. Отдел аналитического и технологического обеспечения.
1.3.3. Центральный отдел административных услуг.
1.3.4. Региональный отдел административных услуг.
1.3.5. Отдел административных услуг в сфере недвижимости.
1.3.6. Отдел административных услуг Шевченковского района.
1.3.7. Отдел административных услуг Новобаварского района.
1.3.8. Отдел административных услуг Киевского района.
1.3.9. Отдел административных услуг Слободского района.
1.3.10. Отдел административных услуг Холодногорского района.
1.3.11. Отдел административных услуг Московского района.
1.3.12. Отдел административных услуг Индустриального района.
1.3.13. Отдел административных услуг Немышлянского района.
1.3.14. Отдел административных услуг Основянского района.
 
1.4. Отдел по вопросам осуществления государственной регуляторной политики.

1. Загальні положення
1.1. Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.
1.2. Департамент підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові та першому заступнику міського голови.
1.3. Департамент є правонаступником Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради, управління підприємництва та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.
1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. Юридичний статус та майно Департаменту
2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки.
2.2. Департамент в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.
2.3. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні.
Адміністратори Департаменту забезпечуються фірмовим одягом та знаками розрізнення, опис та перелік яких затверджується рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.
Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.
2.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджується у встановленому порядку.
2.5. Юридична адреса Департаменту: вул. Чернишевська, 26, м. Харків.

3. Мета та завдання Департаменту
3.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення реалізації прав фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг, підприємництва та споживчого ринку, реалізація регуляторної політики.
3.2. Основними завданнями Департаменту є: 
3.2.1. Створення доступних та зручних умов суб’єктам звернень для надання адміністративних послуг, спрощення процедури отримання адміністративних послуг, запобігання посередницьких послуг та додержання рівності прав суб’єктів звернень під час надання адміністративних послуг, підвищення їх якості.
3.2.2. Забезпечення реалізації державної політики щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
3.2.3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері споживчого ринку та захисту прав споживачів.
3.2.4. Створення сприятливих умов для стабільної й ефективної роботи суб'єктів господарювання.
3.2:5. Сприяння розвитку та підтримці підприємницької діяльності, економічної конкуренції, створення умов для розвитку виробництва, ринкових відносин, залучення інвестицій у розвиток міста Харкова.
3.2.6. Впровадження державної регуляторної політики, спрямованої на вдосконалення правового регулювання господарських та адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання.
3.2.7. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

4. Функції Департаменту відповідно до завдань та повноважень
4.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
4.1.1. Організує роботу Центру надання адміністративних послуг міста Харкова (далі - ЦНАП).
4.1.2. Вживає заходи щодо вдосконалення роботи ЦНАП. Забезпечує взаємодію з представниками дозвільних органів, підприємств, установ та організацій, які надають адміністративні послуги, та залучає їх до роботи ЦНАП.
4.1.3. Впроваджує спрощені процедури отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, створення доступних та зручних умов для надання суб'єктам звернень адміністративних послуг.
4.1.4. Надає суб'єктам звернень консультації та інформацію про адміністративні послуги, порядок їх отримання, перелік необхідних документів.
4.1.5. Здійснює прийом і реєстрацію звернень фізичних і юридичних осіб щодо надання адміністративних послуг та передає їх у встановленому порядку суб'єкту надання адміністративних послуг для подальшого юридичного оформлення.
4.1.6. Здійснює контроль за дотриманням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.
4.1.7. Видає у встановленому порядку через ЦНАП документи дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
4.1.8. Визначає пріоритетні напрямки підтримки та розвитку підприємництва у місті Харкові.
4.1.9. Здійснює аналіз економічної діяльності суб'єктів підприємництва та підприємств різних форм власності з метою розвитку підприємництва.
4.1.10. Сприяє створенню нових суб'єктів господарювання, додаткових робочих місць, зменшенню безробіття.
4.1.11. Бере участь у формуванні конкурентного ринкового середовища та розвитку ринкової інфраструктури.
4.1.2. Сприяє створенню недержавних структур з підтримки малого підприємництва, проводить роботу з громадськими організаціями, регіональними спіжами, асоціаціями підприємців тощо.
4.1.13. Розробляє та здійснює реалізацію пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції Департаменту із залученням на договірній основі підприємств, організацій, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності
4.1.14. Організовує підготовку навчання кадрів для малого та середнього підприємництва.
4.1.15. Забезпечує організацію роботи Ради з питань промислової політики при Харківському міському голові та Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності та залучення інвестицій при Харківському міському голові.
4.1.16. Бере участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм, у підготовці звітів про хід і результати їх виконання.
4.1.17. Готує пропозиції щодо удосконалення системи інформаційно- правового обслуговування малого бізнесу.
4.1.18. Забезпечує роботу з відповідними державними органами щодо отримання та обробки інформаційних матеріалів та статистичних даних з питань, які належать до компетенції Департаменту.
4.1.19. Сприяє насиченню споживчого ринку міста, розширенню товарного асортименту високоякісних товарів за рахунок оптимального використання місцевих товарно-сировинних та матеріально-технічних ресурсів, додатковому залученню можливостей інших регіонів країни та закордонних партнерів.
4.1.20. Здійснює контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринками та торговельними майданчиками, спрямованого на задоволення попиту населення міста, захист соціальних інтересів малозабезпечених верств населення, пільгового контингенту, обслуговування учнів, студентів.
4.1.21. Координує організацію роботи з розміщення об'єктів сезонної торгівлі.
4.1.22. Сприяє здійсненню взаємовигідних зв'язків із виробниками товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції для задоволення потреб населення у товарах народного споживання.
4.1.23. Веде загальний облік та базу (реєстр) даних суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються торговельною, торговельно- виробничою діяльністю, наданням побутових послуг населенню, виробництвом і переробкою харчової продукції в міні-цехах, утримують ринки та торговельні майданчики незалежно від форм власності шляхом проведення анкетування та оформлення картки обліку.
4.1.24. Сприяє організації міжрегіональних ярмарків, виставок-продажів вітчизняних виробників, укладенню міжрегіональних угод, розвитку всіх форм торгівлі.
4.1.25. Організовує проведення міських виставок, ярмарків, конкурсів, конференцій, семінарів з питань, які належать до компетенції Департаменту.
4.1.26. Проводить моніторинг цін на основні види продукції на споживчому ринку міста; вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх зміни.
4.1.27. Сприяє підвищенню культури обслуговування населення, ефективності та якості роботи підприємств торгівлі та послуг, удосконаленню організації обслуговування, впровадженню нових форм.
4.1.28. Встановлює за погодженням із власниками та з урахуванням пропозицій адміністрацій районів Харківської міської ради зручний для населення режим роботи розташованих на території міста Харкова підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування незалежно від форм власності.
4.1.29. Видає відповідно до законодавства документи на розміщення об'єктів споживчого ринку. Приймає рішення про анулювання або тимчасове призупинення їх дії у разі порушення екологічних, санітарних правил, правил торговельного та побутового обслуговування населення, інших умов законодавства.
4.1.30. Координує діяльність та здійснює контроль за роботою ринків та торговельних майданчиків міста, розробляє та забезпечує реалізацію заходів із впорядкування їх діяльності та перетворення на сучасні торговельні комплекси.
4.1.31. Сприяє організації роботи з обслуговування малозабезпечених громадян соціально необхідними побутовими послугами, у тому числі користування лазнями, пральнями, перукарнями, майстернями з ремонту одягу, взуття, побутової техніки на умовах благодійності.
4.1.32. Бере участь у погодженні розташування об'єктів торгівлі, дрібнороздрібної мережі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, ринків та торговельних майданчиків усіх форм власності, у розгляді питань перепрофілювання об'єктів споживчого ринку, землекористування та використання об'єктів нерухомості.
4.1.33. Сприяє створенню можливостей для організації доступу до об’єктів споживчого ринку та підприємництва для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
4.1.34. Надає пропозиції щодо створення, ліквідації комунальних підприємств, укладання контрактів із керівниками комунальних підприємств, які функціонально підпорядковані Департаменту.
4.1.35. Забезпечує взаємодію Департаменту з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, на засадах їх функціональної підпорядкованості Департаменту згідно з рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету про функціональне закріплення комунальних унітарних підприємств.
4.1.36. Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова та функціонально підпорядковані Департаменту; заслуховує звіти про роботу цих підприємств.
4.1.37. Здійснює підготовку пропозицій щодо стимулювання діяльності промислових підприємств.
4.1.38. Сприяє розробці програм та бізнес-планів підприємств та установ міста.
4.1.39. Сприяє презентації ділових можливостей підприємств різних форм власності на форумах, конференціях, виставках-презентаціях тощо з метою розширення економічного потенціалу підприємств.
4.1.40. Здійснює підготовку пропозицій з питань погодження у встановленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників державних підприємств міста.
4.1.41. Здійснює організацію, розробку та реалізацію заходів щодо проведення мобілізаційної підготовки та цивільного захисту, у тому числі здійснює розробку мобілізаційних планів за напрямками діяльності Департаменту, організує та контролює роботу спеціалізованої служби торгівлі та харчування цивільного захисту міста Харкова.
4.1.42. Планує, готує пропозиції та контролює використання продовольчих та непродовольчих товарів підприємств та організацій міста, з якими укладені угоди про виконання завдань цивільного захисту, у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Сприяє проведенню навчань із підготовки спеціалістів з питань цивільного захисту. Забезпечує взаємодію з відповідними органами державної виконавчої влади з питань забезпечення потреб і підвищення стабільності роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення в умовах надзвичайних ситуацій.
4.1.43. Координує та здійснює контроль за підприємствами, які виконують завдання при надзвичайних ситуаціях і в особливий період та входять до спеціалізованої служби торгівлі та харчування цивільного захисту в районах міста Харкова.
4.1.44. Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері споживчого ринку.
4.1.45. Надає методичну, консультаційну та організаційну допомогу підприємствам торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення з питань, які належать до компетенції Департаменту. Сприяє вивченню нормативно-технічних вимог, правил торгівлі, роботи підприємств ресторанного господарства, побутового обслуговування населення суб’єктами підприємництва усіх форм власності.
4.1.46. Здійснює контроль за дотриманням правил благоустрою підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, утриманням в належному стані елементів благоустрою та територій, прилеглих до цих підприємств.
4.1.47. Складає протоколи про адміністративні правопорушення згідно з чинним законодавством.
4.1.48. Бере участь у плануванні діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови.
4.1.49. Розглядає проекти нормативно-правових актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови або інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права та надає висновки щодо необхідності проходження відповідної процедури, передбаченої для регуляторних актів.
4.1.50. Надає висновки щодо відповідності проектів нормативно-правових актів та інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права, зокрема проектів регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу, вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
4.1.51. Проводить експертну оцінку нормативно-правових актів і проектів нормативно-правових актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, які регулюють господарські та адміністративні відносини.
4.1.52. Вносить пропозиції про перегляд, внесення змін, скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності або прийняті з порушенням встановлених законом вимог.
4.1.53. Сприяє забезпеченню створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель товарів, робіт та послуг шляхом організації та проведення закупівель за рахунок коштів бюджету міста Харкова та інших бюджетів.
4.1.54. Готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.1.55. Координує та організує поточну роботу із загальноміських питань відповідних галузевих підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради.
4.1.56. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питань, які належать до компетенції Департаменту.
4.1.57. Здійснює інші покладені на Департамент повноваження згідно з чинним законодавством.
4.2. Департамент має право:
4.2.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій різних форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.2.2. Брати участь у семінарах, конференціях і виставках з питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.2.3. Залучати за погодженням з керівниками спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій, громадських об'єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.2.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4.2.5. Брати участь у пленарних засіданнях сесій Харківської міської ради, засіданнях постійних комісій Харківської міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених Харківською міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

5. Структура Департаменту
5.1. До складу Департаменту входять:
5.1.1. Апарат Департаменту.
5.1.2. Управління споживчого ринку.
5.1.3. Управління адміністративних послуг.
5.1.4. Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики.
5.2. Структура Департаменту затверджується міським головою.
5.3. Діяльність управлінь та Відділу регламентується положеннями, які затверджуються Харківською міською радою. Положення про інші структурні підрозділи Департаменту затверджуються директором Департаменту.
5.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Департаменту визначені у положеннях про структурні підрозділи Департаменту та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

6. Керівництво Департаменту
6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
6.2. Директор Департаменту:
6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.
6.2.2. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання.
6.2.3. Вносить пропозиції щодо структури та штатного розпису Департаменту.
6.2.4. Є розпорядником бюджетних та інших коштів, що у встановленому порядку передані Департаменту.
6.2.5. Затверджує положення про відділи Апарату Департаменту, відділи Управлінь, які входять до структури Департаменту, та посадові інструкції працівників Департаменту.
6.2.6. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.
6.2.7. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту та керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАП.
6.2.8. Організовує підготовку проектів рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які відносяться до компетенції Департаменту.
6.2.9. Планує роботу Департаменту, забезпечує виконання перспективних та поточних планів роботи Департаменту.
6.2.10. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Департаменту.
6.2.11. Подає в межах своїх повноважень пропозиції міському голові щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, своєчасного заміщення вакантних посад, заохочення та накладання стягнень, пріоритетних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту.
6.2.12. Забезпечує роботу з ведення діловодства та контролю в Департаменті.
6.2.13. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Департаменті.
6.2.14. Діє без довіреності від імені Департаменту, представляє його інтереси у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами. Надає повноваження заступникам та іншим працівникам з представництва інтересів Департаменту в організаціях, підприємствах, установах з питань, які належать до компетенції Департаменту.
6.2.15. Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків, має право першого підпису на банківських документах.
6.2.16. Веде особистий прийом громадян, сприяє виконанню їх законних вимог і прохань, розглядає у встановленому порядку звернення громадян та запити на інформацію.
6.2.17. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
6.2.18. Укладає в межах повноважень від імені Департаменту договори, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності.
6.2.19. Забезпечує співробітництво Департаменту з іншими виконавчими органами Харківської міської ради, органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.
6.2.20. Працює із секретними документами та документами обмеженого доступу.
6.2.21. Забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог чинного законодавства України.
6.2.22. Вживає заходи щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Департаменту.
6.2.23. Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідних галузевих підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради.
6.2.24. Надає для виконання доручення відповідним галузевим підрозділам адміністрацій районів Харківської міської ради, координує та організовує їх поточну роботу із загальноміських питань.
6.2.25. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.
6.3. Директор Департаменту має заступників.
6.4. На час відсутності директора Департаменту виконання його обов'язків покладається на одного із заступників відповідно до розпорядження міського голови.

7. Прикінцеві положення
7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


1 .Загальні положення
1.1. Управління споживчого ринку Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом міської ради, який діє у складі Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Департамент) без права юридичної особи.
1.2. Управління підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови та директору Департаменту.
1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Харківського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.
1.5. Управління має штамп та відповідні бланки.
1.6. Юридична адреса Управління: вул. Чернишевська, 26, м. Харків.

2. Мета та завдання Управління
2.1. Метою діяльності Управління є забезпечення реалізації прав фізичних та юридичних осіб у сфері споживчого ринку.
2.2. Основними завданнями Управління є:
2.2.1. Проведення державної політики в сфері споживчого ринку та захисту прав споживачів.
2.2.2. Сприяння розвитку та підтримці підприємницької діяльності, економічної конкуренції, створення умов для розвитку виробництва, ринкових відносин.
2.2.3. Створення сприятливих економічних, правових, організаційних, морально-психологічних та інших умов для стабільної і ефективної роботи суб'єктів господарювання в сфері споживчого ринку.
2.3. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

3. Функції Управління відповідно до завдань та повноважень
3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.1. Аналізує та визначає пріоритетні напрямки підтримки та розвитку підприємництва у сфері споживчого ринку та надання послуг населенню у місті.
3.1.2. Сприяє залученню суб'єктів підприємництва до вирішення міських соціально-економічних проблем.
3.1.3. Сприяє формуванню конкурентного ринкового середовища, участі у розвитку ринкової інфраструктури.
3.1.4. Сприяє появі нових господарюючих суб'єктів, створенню додаткових робочих місць, зменшенню безробіття.
3.1.5. Бере участь в організації та проведенні загальноміських конкурсів, проектів, семінарів, конференцій, виставок.
3.1.6. Бере участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, програм підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм. Готує звіти про хід і результати їх виконання.
3.1.7. Забезпечує залучення на договірній основі підприємств, організацій, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності та форм власності, а також окремих вчених і фахівців до розробки, реалізації пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції Управління.
3.1.8. Готує пропозиції щодо удосконалення системи інформаційно- правового обслуговування малого бізнесу у сфері споживчого ринку.
3.1.9. Сприяє насиченню споживчого ринку міста, розширенню товарного асортименту високоякісних товарів за рахунок оптимального використання місцевих товарно-сировинних та матеріально-технічних ресурсів, додаткового залучення можливостей інших регіонів країни та закордонних партнерів.
3.1.10. Здійснює контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринками та торговельними майданчиками, спрямованого на задоволення попиту населення міста, захист соціальних інтересів малозабезпечених верств населення, пільгового контингенту, обслуговування учнів, студентів.
3.1.11. Координує організацію роботи з розміщення об'єктів сезонної торгівлі.
3.1.12. Сприяє здійсненню та розширенню взаємовигідних зв'язків із виробниками товарів народного споживання та сільськогосподарської
3.1.13. Веде загальний облік та базу (реєстр) даних суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються торговельною, торговельно- виробничою діяльністю, наданням побутових послуг населенню, виробництвом і переробкою харчової продукції в міні-цехах, утримують ринки та торговельні майданчики, незалежно від форм власності, шляхом проведення анкетування та оформлення картки обліку.
3.1.14. Розробляє та реалізує систему заходів підтримки вітчизняних товаровиробників у сфері споживчого ринку, шляхом:
сприяння організації міжрегіональних ярмарок, виставок-продажу вітчизняних виробників, укладенню міжрегіональних угод;
організації проведення міських виставок, ярмарок, конкурсів у сфері споживчого ринку.
3.1.15. Проводить моніторинг цін на основні види продукції на споживчому ринку міста. Вносить пропозиції в установленому порядку щодо їх вдосконалення або зміни.
3.1.16. Сприяє підвищенню культури обслуговування населення, ефективності та якості роботи підприємств галузі торгівлі та послуг, удосконаленню організації обслуговування, впровадженню нових форм.
3.1.17. Встановлює за погодженням з власниками та врахуванням пропозицій адміністрацій районів Харківської міської ради зручний для населення режим роботи розташованих на території міста підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, незалежно від форм власності.
3.1.18. Видає відповідно до законодавства документи на розміщення об'єктів споживчого ринку. Приймає рішення про анулювання або тимчасове призупинення їх дії у разі порушення екологічних, санітарних правил, правил торговельного та побутового обслуговування населення, інших умов законодавства.
3.1.19. Координує діяльність та здійснює контроль за роботою ринків та торговельних майданчиків міста, розробляє та забезпечує реалізацію заходів із впорядкування їх діяльності та перетворення на сучасні торговельні комплекси.
3.1.20. Сприяє організації роботи щодо обслуговування малозабезпечених громадян соціально необхідними побутовими послугами, у тому числі користування лазнями, пральнями, перукарнями, майстернями з ремонту одягу, взуття, побутової техніки на умовах благодійності.
3.1.21. Бере участь у погодженні розташування об'єктів торгівлі, дрібнороздрібної мережі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, ринків та торговельних майданчиків усіх форм власності, у розгляді питань перепрофілювання об'єктів споживчого ринку, землекористування та використання об'єктів нерухомості.
3.1.22. Сприяє створенню можливостей для організації доступу до об'єктів споживчого ринку та підприємництва для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
3.1.23. Здійснює організацію, розробку та реалізацію заходів щодо проведення мобілізаційної підготовки та цивільного захисту, у тому числі здійснює розробку мобілізаційних планів за напрямками діяльності Департаменту, організує та контролює роботу спеціалізованої служби торгівлі та харчування цивільного захисту міста Харкова.
3.1.24. Планує, готує пропозиції та контролює використання продовольчих та непродовольчих товарів підприємств та організацій міста, з якими укладені угоди про виконання завдань цивільного захисту, у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Сприяє проведенню навчань із підготовки спеціалістів з питань цивільного захисту. Забезпечує взаємодію з відповідними органами державної виконавчої влади з питань забезпечення потреб і підвищення стабільності роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення в умовах надзвичайних ситуацій.
3.1.25. Координує та здійснює контроль за підприємствами, які виконують завдання при надзвичайних ситуаціях і в особливий період та входять до спеціалізованої служби торгівлі та харчування цивільного захисту в районах міста Харкова.
3.1.26. Здійснює самостійно або за участю відповідних державних органів контроль за роботою підприємств споживчого ринку міста, незалежно від форм власності, за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства України у сфері захисту прав споживачів та інших нормативних актів, що регламентують роботу у сфері торгівлі та сфері надання послуг.
3.1.27. Забезпечує виконання повноважень органів місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів».
3.1.28. Складає протоколи про адміністративні правопорушення згідно з чинним законодавством.
3.1.29. Надає методичну, консультаційну та організаційну допомогу підприємствам торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення з питань, які належать до компетенції Департаменту. Сприяє вивченню нормативно-технічних вимог, правил торгівлі, роботи підприємств ресторанного господарства, побутового обслуговування населення суб’єктами підприємництва усіх форм власності.
3.1.30. Здійснює контроль за дотриманням правил благоустрою підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, утриманням в належному стані елементів благоустрою та територій, прилеглих до цих підприємств.
3.1.31. Забезпечує роботу з відповідними державними органами щодо отримання та обробки інформаційних матеріалів та статистичних даних з питань, які належать до компетенції Управління.
3.1.32. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питань, які належать до компетенції Управління.
3.1.33. Координує та організує поточну роботу із загальноміських питань відповідних підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради.
3.1.34. Готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Управління.
3.1.35. Здійснює інші, покладені на Управління повноваження, згідно з чинним законодавством.
3.2. Управління має право:
3.2.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.2.2. Залучати за погодженням з керівниками спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій, громадських об'єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4. Структура Управління
4.1. До складу Управління входять відділи.
4.2. Структура Управління затверджується міським головою.
4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою.
4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначені у положеннях про структурні підрозділи Управління та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. Керівництво Управління
5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
5.2. Начальник Управління за посадою є заступником директора Департаменту.
5.3. Начальник Управління:
5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління.
5.3.2. Забезпечує виконання покладених на Управління завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання.
5.3.3. Представляє без доручення Управління у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами.
5.3.4. Видає доручення в межах повноважень, які надані Управлінню та передбачені цим Положенням, контролює їх виконання.
5.3.5. Забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів.
5.3.6. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян.
5.3.7. Представляє Управління і надає повноваження заступнику та іншим працівникам по представництву інтересів Управління в інших організаціях, підприємствах, установах з питань, які входять до компетенції Управління.
5.3.8. Забезпечує виконання працівниками управління вимог чинного законодавства України.
5.3.9. Вживає заходи щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Управління.
5.3.10. Організовує підготовку проектів рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Управління.
5.3.11. Надає для виконання доручення відповідним галузевим підрозділам адміністрацій районів Харківської міської ради, координує та організовує їх поточну роботу з питань споживчого ринку.
5.3.12. Здійснює інші повноваження, надані Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку і чинним законодавством України.

6. Прикінцеві положення
6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


ПОЛОЖЕННЯ
про Управління адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом міської ради, який діє у складі Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Департамент) без права юридичної особи.

1.2. Управління підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови та директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.

1.5. Управління має штамп та відповідні бланки.

1.6. Юридична адреса Управління: м. Харків, Гімназійна набережна, 26.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ 

2.1. Діяльність Управління здійснюється за принципами:

2.1.1. прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг;

2.1.2. орієнтації на суб'єкта звернення - забезпечення ефективної взаємодії із суб'єктом звернення;

2.1.3. інформованості - забезпечення суб'єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг;

2.1.4. зворотного зв'язку - встановлення зворотного зв'язку із суб'єктом звернення;

2.1.5. організація єдності - взаємодія Управління з суб'єктами надання адміністративних послуг.

2.2. Метою роботи Управління є: забезпечення організації надання адміністративних послуг суб'єктам звернень, в тому числі документів дозвільного характеру (реєстрації декларацій) суб'єктам господарювання. Створення сприятливих економічних, правових, організаційних умов для стабільної і ефективної роботи суб'єктів господарювання.

2.3. Основними завданнями Управління є:

2.3.1. створення доступних та зручних умов для надання суб'єктам звернень адміністративних послуг;

2.3.2. надання суб'єктам звернень консультацій та інформації про адміністративні послуги та порядок їх одержання, перелік документів для одержання адміністративних послуг;

2.3.3. прийняття від суб'єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

2.3.4. спрощення процедур отримання адміністративних послуг та підвищення їх якості;

2.3.5. запобігання посередницьких послуг при наданні адміністративних послуг;

2.3.6. електронний документообіг для якісного надання послуг суб'єктам звернень;

2.3.7. видача суб'єкту звернення результату адміністративної послуги ;

2.3.8. організація співпраці із місцевими та регіональними органами державної виконавчої влади;

2.4 Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.2.1. Готує проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, а також проекти розпоряджень міського голови м. Харкова з питань надання адміністративних послуг та дозвільної системи.

3.2.2. Організовує роботу по виконанню вимог Закону України «Про адміністративні послуги», а саме:

1) надає суб'єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) приймає від суб'єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи (їх копії) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв'язку суб'єктам звернень результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб'єктами надання адміністративних послуг;

4) організовує забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктами їх надання;

5) здійснює контроль за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надає адміністративні послуги у випадках, передбачених законом;

7) веде в мережі Інтернет веб-сторінку, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг;

8) може здійснювати прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Харківської міської ради .

3.2.3. Організовує роботу по виконанню вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме:

1) надає суб'єкту господарювання вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру;

2) приймає від суб'єкта господарювання документи, необхідні для одержання документів дозвільного характеру, реєструє та подає їх для розгляду відповідним дозвільним органам;

3) видає суб'єкту господарювання документи дозвільного характеру;

4) забезпечує документообіг та взаємодію дозвільних органів;

5) контролює додержання посадовими особами дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

6) інформує заступника міського голови, який координує роботу Управління, та уповноважені органи відповідно до закону про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою дозвільного органу;

9) готує пропозиції щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;

10) веде в мережі Інтернет веб-сторінку, яка містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;

11) складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

3.2.4. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об'єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.2.5. Участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень Управління.

3.2.6. Інформування про роботу Управління на офіційному сайті Харківської міської ради та в друкованих засобах масової інформації.

3.2.7. Отримання від підприємств усіх форм власності інформації, необхідної для виконання задач Управління.

3.2.8. Презентація на ділових форумах, конференціях, виставках - презентаціях тощо, підготовка рекламно-інформаційних матеріалів.

3.2.9. Розгляд звернень та пропозицій органів державної влади, господарських структур, засобів масової інформації та громадян з питань, які відносяться до компетенції Управління, прийняття рішень з цих питань.

3.2.10. Участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, програм підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм. Підготовка звітів про хід і результати їх виконання.

3.2.11. Здійснення інших покладених на Управління повноважень згідно з чинним законодавством.

4. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

4.1. До складу Управління входять відділи.

4.2. Структура Управління затверджується Харківським міським головою.

4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначені у положеннях про структурні підрозділи Управління та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою за поданням директора Департаменту на підставі рішення конкурсної комісії Департаменту або по іншій процедурі, передбаченій законодавством України.

Начальник Управління є за посадою заступником директора Департаменту та адміністратором.

5.2. Звільнення начальника Управління здійснюється міським головою за погодженням з уповноваженим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.

5.3. Начальник Управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, реалізацію його повноважень;

- представляє без доручення Управління у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

- надає доручення в межах повноважень, які надані Управлінню та передбачені цим Положенням, контролює їх виконання;

- забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів.

- веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян;

- представляє Управління і надає повноваження заступнику та іншим працівникам по представництву інтересів Управління в інших організаціях, підприємствах, установах з питань, які входять до компетенції Управління;

- забезпечує виконання працівниками Управління вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

- вживає заходів щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Управління;

- здійснює інші повноваження, надані Департаментом і чинним законодавством України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Харківської міської ради, який діє у складі Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку (далі - Департамент) без права юридичної особи.

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту.

1.3. Відділ є правонаступником відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Відділу здійснює Департамент.

1.5. Відділ має штамп та відповідні бланки.

1.6. Юридична адреса Відділу: м. Харків, вул. Чернишевська, 26.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Метою діяльності Відділу є впровадження державної регуляторної політики міською радою та її виконавчими органами, яка спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та Законами України.

2.2. Основним завданням Відділу є координування та забезпечення здійснення реалізації державної регуляторної політики міською радою та її виконавчими органами у сфері господарської та адміністративної діяльності.

2.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації.

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Бере участь у плануванні діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

3.2. Розглядає та візує в установленому порядку розроблені проекти нормативно-правових актів або інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права та надає висновки щодо необхідності проходження відповідної процедури, передбаченої для регуляторних актів.

3.3. Вносить пропозиції щодо встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та здійснення відстежень результативності регуляторних актів; недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти; викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

3.4. Надає консультації з підготовки аналізу регуляторного впливу.

3.5. Надає висновки щодо відповідності проектів нормативно-правових актів та інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права, зокрема проектів регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу Закону Україні «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та від стеження результативності регуляторного акта».

3.6. Проводить експертну оцінку нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які регулюють господарські та адміністративні відносини.

3.7. Готує керівництву довідкові та аналітичні матеріали з питань, що стосуються компетенції відділу.

3.8. Повідомляє розробнику проекту про виявлення встановлених законом обставин, за яких такий акт не може бути прийнято або схвалено.

3.9. Бере участь у визначенні заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

3.10. Аналізує звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

3.11. Подає пропозиції про перегляд, внесення змін, скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності або прийняті з порушенням встановлених законом вимог.

3.12. Готує пропозиції щодо формування та здійснення державної регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності.

3.13. У випадку необхідності виступає з пропозиціями щодо залучення організацій різних форм власності та господарювання, а також окремих спеціалістів для забезпечення здійснення державної регуляторної політики.

3.14. Бере участь у методичному забезпеченні діяльності, пов'язаної з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

3.15. Отримує від органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради та апарату міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.16. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.17. Організовує конференції, семінари, інші заходи інформативно-методичного спрямування з питань, що належать до компетенції відділу.

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. Структура Відділу затверджується міським головою.

4.2. Штатний розпис та гранична чисельність Відділу затверджуються у встановленому порядку.

4.3 Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою за поданням директора Департаменту на підставі рішення конкурсної комісії або по іншій процедурі, передбаченій законодавством України.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1 здійснює керівництво діяльністю Відділу;

5.2.2 несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

5.2.3 узгоджує та візує проекти нормативно-правових актів Харківської міської ради та її виконавчого комітету, а також інші документи, які мають ознаки регуляторних актів;

5.2.4 забезпечує виконання працівниками Відділу вимог чинного законодавства України;

5.2.5 здійснює інші повноваження, надані Департаментом і чинним законодавством України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.


Коммунальные предприятия, которые функционально подчинены Департаменту

1. КП «Юна» – г. Харьков, ул. Чернышевская, 26, тел. 760-47-26
 
Предприятие создано в апреле 1997 года как государственно-коммунальное на основании распоряжения Представительства фонда государственного имущества Украины в г. Харькове от 24.04.97 № 725.
В январе 2000 года исполнительным комитетом Харьковского городского совета перерегистрировано в коммунальное унитарное предприятие.
Виды деятельности предприятия:
размещение передвижных туалетных кабин в общественных местах, на торговых площадках, в местах массового отдыха, на строительных площадках и других местах, с целью улучшения санитарно-эпидемиологического состояния в г.Харькове, согласно ст. 22 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения», а также решения исполнительного комитета Харьковского городского совета от 16.04.2003 № 378;
получение в установленном порядке земельных участков для размещения малых архитектурных форм, заключение гражданско-правовых договоров на передачу в пользование мест размещения малых архитектурных форм, в соответствии с действующим законодательством, без заключения договоров субаренды на землю;
оказание торговых, информационных, экономических и организационных услуг в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
другие виды деятельности, не запрещённые законодательством Украины.
2. КП «Сигма» Харьковского городского совета – г. Харьков, Салтовское шоссе, 266, тел. 713-25-51
 
КП «Сигма» организовано в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Украины, ст. 78 Хозяйственного кодекса Украины, ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», решением 19 сессии Харьковского городского совета 24 созыва от 25.02.2004 № 9/04, с целью обеспечения питанием школьных столовых и учреждений здравоохранения Фрунзенского района. 
Виды деятельности предприятия:
Обслуживает питанием больных и медицинский персонал;
3. КП «Баст» – г. Харьков, пер. Балакирева, 3-б, тел. 343-00-17
 
Коммунальное предприятие «БАСТ» создано распоряжением фонда городского имущества Харьковского городского совета народных депутатов от 05.11.1992 № 181, перерегистрировано Харьковским городским советом и переименовано в КП «БАСТ».
Виды деятельности предприятия:
оказание бытовых услуг (стирка белья, банные услуги) лечебным учреждениям, предприятиям и населению;
получение в установленном порядке земельных участков для размещения малых архитектурных форм, заключение гражданско-правовых договоров на передачу в пользование мест размещения малых архитектурных форм в соответствии с действующим законодательством и другие.
4. КП «Подземный город» – г. Харьков, ул. Рождественская, 29 (Энгельса, 29), тел. 766-08-20
 
С целью повышения экономической эффективности использования объектов коммунальной собственности территориальной громады г.Харькова, решением 27 сессии Харьковского городского совета 6 созыва №1331/13 от 20.11.2013, создано КП «Подземный город». Начало финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 01.04.2014.
Основным видом деятельности предприятия является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.
5. КП «ФОТО-ПОРТАЛ» – г.Харьков, ул.Полтавский шлях, д.46, офис 51 тел. 734-91-66
 
Предприятие создано на основании решения 34 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 06.08.2014 № 1622/14 «О создании коммунального предприятия« Фото-Портал».
Предметом деятельности предприятия является:
• предоставление фотоуслуг и видеоуслуг в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города;
• организация и проведение фото- и видеосъемки детских праздников в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города;
• организация и проведение выездных фотосъемок для детей дошкольного и школьного возраста с сопровождением таких фотосъемок работниками, имеющими профессиональный опыт по работе с детьми;
• изготовление и оформление оригинальных (аутентичных) дизайнерских фотоальбомов и портретов;
• изготовление и художественное оформление стендов и других демонстрационных поверхностей, календарей, тетрадей, другой полиграфической продукции для нужд общеобразовательных и дошкольных учебных заведений города
• обработка фотоматериалов, печать фотографий;
• изготовление портретов с негатива, цифровых носителей и фотографий заказчика;
• изготовление фотосувениров;
• предоставление консультативных услуг в сфере фотографии;
• восстановление, изготовление копий и ретуширования фотографий;
• разработка индивидуальных дизайнов фотоальбомов и фотокниг;
• организация розничной, мелко-розничной, оптовой торговли непродовольственными товарами, реализация фотопродукции;
• предоставление торговых, информационных, экономических и организационных услуг и экспертиз в сфере торговли, бытового обслуживания населения, маркетинг, поиск деловых партнеров по заказам предприятий, организаций, отдельных лиц, а также иностранных фирм;
• посредническая деятельность по закупке непродовольственных товаров, работ, услуг, обеспечения субъектов хозяйствования положениями, правилами, инструкциями, другой информацией, касающейся потребительского рынка;
• передача в аренду основных средств;
• проведение семинаров с субъектами предпринимательской деятельности.
6. КП «ГОРОДСКОЙ ТОРГОВЫЙ РЫНОК» – г. Харьков, переулок Соборный, дом 1
 
Коммунальное предприятие «Городской торговый рынок» переименование которого состоялось на основании решения 29 сессии Харьковского городского совета 7 созыва от 21.08.2019 г. №1735/19 «О переименовании коммунального предприятия «Харьков Топливо» на коммунальное предприятие «Городской торговый рынок», создано на основании решения 11 сессии Харьковского городского совета 7 созыва от 22.02.2017 года №594/17 «О создании коммунального предприятия «Харьков Топливо» и непосредственно подчинено Департаменту административных услуг и потребительского рынка Харьковского городского совета.