Карта сайту

Про Департамент

Керівництво Департаменту

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку

Китайгородська Вікторія Володимирівна

Графік особистого прийому

2-га п’ятниця місяця
4-та п’ятниця місяця

10-00 – 12-00
15-00 – 17-00

вул. Чернишевська, 26
каб. №2 (2 поверх)
Тел. 706-34-49
dpsr@citynet.kharkov.ua

Заступник директора департаменту

Заступник директора департаменту – начальник Управління споживчого ринку

Кондратенко Оксана Володимирівна

Графік особистого прийому

1-ша п’ятниця місяця
3-тя п’ятниця місяця

15-00 – 17-00
10-00 – 12-00

вул. Чернишевська, 26
каб. №12 (2 поверх)
Тел. 706-34-46

Заступник директора департаменту – начальник Управління адміністративних послуг

Юрьєва Ірина Володимирівна

Графік особистого прийому

1-ша п’ятниця місяця
3-тя п’ятниця місяця

10-00 – 12-00
15-00 – 17-00

Гімназійна набережна, 26
каб. №12 (2 поверх)
Тел. 760-70-41, 760-70-42

Cтруктура Департаменту

1.1. Апарат Департаменту:
1.1.1. Відділ бухгалтерського обліку та економічного аналізу.
1.1.2. Відділ роботи з персоналом.
1.1.3. Відділ організаційної роботи та контролю.
1.1.4. Відділ розвитку підприємництва.
1.1.5. Відділ господарчого забезпечення.
 
1.2. Управління споживчого ринку:
1.2.1. Відділ організації ринково-ярмаркових заходів.
1.2.2. Відділ торгівлі.
1.2.3. Відділ ресторанного господарства та сервісу.
 
1.3. Управління адміністративних послуг:
1.3.1. Відділ інформаційної роботи та контролю.
1.3.2. Відділ аналітичного та технологічного забезпечення.
1.3.3. Відділ дозвільних процедур.
1.3.4. Відділ адміністративних послуг.
1.3.5. Регіональний відділ адміністративних послуг.
1.3.6. Відділ адміністративних послуг Шевченківського району.
1.3.7. Відділ адміністративних послуг Новобаварського району.
1.3.8. Відділ адміністративних послуг Київського району.
1.3.9. Відділ адміністративних послуг Слобідського району.
1.3.10. Відділ адміністративних послуг Холодногірського району.
1.3.11. Відділ адміністративних послуг Московського району.
1.3.12. Відділ адміністративних послуг Індустріального району.
1.3.13. Відділ адміністративних послуг Немишлянського району.
1.3.14. Відділ адміністративних послуг Основ’янського району.
 
1.4. Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики.

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі – Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Департамент підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові та першому заступнику міського голови.

1.3. Департамент є правонаступником Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради, управління підприємництва та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ 

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки.

2.2. Департамент в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні.

Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Департаменту: м. Харків, вул. Чернишевська, 26.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Метою та завданнями Департаменту є:

- проведення державної політики в сфері надання адміністративних послуг, підприємництва та споживчого ринку;

- розробка та впровадження системи заходів зі створення доступних та зручних умов для надання суб'єктам звернень адміністративних послуг, спрощення процедур отримання адміністративних послуг, підвищення їх якості;

- забезпечення організації надання адміністративних послуг суб'єктам звернень, у тому числі документів дозвільного характеру (реєстрації декларацій) суб'єктам господарювання;

- створення сприятливих економічних, правових, організаційних та інших умов для стабільної і ефективної роботи суб'єктів господарювання;

- сприяння розвитку та підтримці підприємницької діяльності, конкуренції, створенню умов для залучення інвестицій у розвиток міста;

- створення найбільш сприятливих умов розвитку виробництва, ринкових відносин, підвищення підприємницької активності, виявленню фінансових резервів поповнення міського бюджету;

- розробка і запровадження системи заходів щодо захисту прав споживачів;

- впровадження державної регуляторної політики, спрямованої на вдосконалення правового регулювання господарських та адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання;

- здійснення необхідних заходів щодо недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності;

- координування та забезпечення здійснення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської та адміністративної діяльності;

- забезпечення організації благоустрою підприємствами споживчого ринку.

3.2. Департамент при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

3.3. Відносини Департаменту з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, будуються на засадах їх функціональної підпорядкованості Департаменту згідно з рішенням Харківської міської ради та її виконавчого комітету про функціональне закріплення комунальних підприємств.

4. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

Функціями Департаменту є:

4.1. Організація роботи Центру надання адміністративних послуг м. Харкова (далі - ЦНАП).

4.2. Здійснення заходів щодо вдосконалення роботи ЦНАП. Взаємодія з представниками дозвільних органів, підприємств, установ та організацій, які надають адміністративні послуги, та їх залучення до роботи ЦНАП.

4.3. Впровадження спрощених процедур отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, створення доступних та зручних умов для надання суб'єктам звернень адміністративних послуг.

4.4. Надання суб'єктам звернень консультацій, інформації про адміністративні послуги та порядку їх отримання, переліку документів для отримання адміністративних послуг.

4.5. Прийом заяв і клопотань для подальшого юридичного оформлення суб'єктам звернень прав, свобод і законних інтересів за їх заявою; реєстрація звернень та передача в установленому порядку суб'єкту надання адміністративних послуг.

4.6. Видача відповідно до чинного законодавства України документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності через ЦНАП.

4.7. Здійснення контролю щодо дотримання суб'єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

4.8. Аналіз та визначення пріоритетних напрямків підтримки та розвитку підприємництва у місті.

4.9. Аналіз економічної діяльності суб'єктів підприємництва та підприємств різних форм власності з метою розвитку підприємництва.

4.10. Залучення суб'єктів підприємництва до вирішення міських соціально-економічних проблем.

4.11. Формування конкурентного ринкового середовища. Участь у розвитку ринкової інфраструктури.

4.12. Сприяння появі нових господарюючих суб'єктів, створенню додаткових робочих місць, зменшенню безробіття.

4.13. Сприяння створенню недержавних структур з підтримки малого підприємництва, проведення роботи з громадськими організаціями, регіональними спілками, асоціаціями підприємців тощо.

4.14. Організація підготовки навчання кадрів для малого та середнього підприємництва

4.15. Організація та проведення загальноміських конкурсів, проектів.

4.16. Організація та участь у семінарах, конференціях, виставках, тощо.

4.17. Підготовка та проведення конкурсних торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів міського бюджету та інших бюджетів для забезпечення діяльності Департаменту.

4.18. Забезпечення організації роботи Ради з питань промислової політики при Харківському міському голові.

4.19. Участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, програм підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм. Підготовка звітів про хід і результати їх виконання.

4.20. Залучення на договірній основі підприємств, організацій, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності та форм власності, а також окремих вчених і фахівців для розробки, реалізації пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції Департаменту.

4.21. Участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері залучення додаткових коштів до місцевих бюджетів.

4.22. Робота з відповідними органами щодо одержання та обробки інформації з питань, які відносяться до компетенції Департаменту.

4.23. Підготовка пропозицій з удосконалення системи інформаційно-правового обслуговування малого бізнесу.

4.24. Аналіз необхідності надання суб'єктам підприємницької діяльності пільг зі сплати місцевих податків та зборів, підготовка проектів рішень міської ради з цього питання та моніторинг використання коштів, які вивільнилися у результаті отримання ними цих пільг.

4.25. Проведення державної політики у сфері споживчого ринку та послуг, підготовка та контроль за реалізацією міських цільових програм у сфері споживчого ринку та послуг.

4.26. Сприяння насиченню споживчого ринку міста, розширення товарного асортименту високоякісних товарів за рахунок оптимального використання місцевих товарно-сировинних та матеріально-технічних ресурсів, додаткового залучення можливостей інших регіонів країни та закордонних партнерів.

4.27. Здійснення контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринками та торговельними майданчиками, спрямованого на задоволення попиту населення міста, захист соціальних інтересів малозабезпечених верств населення, пільгового контингенту, обслуговування учнів, студентів.

4.28. Координація та організація роботи з розміщення об'єктів сезонної торгівлі.

4.29. Сприяння здійсненню взаємовигідних зв'язків із виробниками товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції для задоволення потреб населення у товарах народного споживання.

4.30. Ведення загального обліку та бази (реєстру) даних суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються торговельною, торговельно-виробничою діяльністю, наданням побутових послуг населенню, виробництвом і переробкою харчової продукції в міні-цехах, утримують ринки та торговельні майданчики незалежно від форм власності шляхом проведення анкетування та оформлення картки обліку.

4.31. Розробка та реалізація системи заходів підтримки вітчизняних товаровиробників у сфері споживчого ринку:

- сприяння організації міжрегіональних ярмарок, виставок-продажів вітчизняних виробників, укладенню міжрегіональних угод;

- організація проведення міських виставок, ярмарок, базарів, конкурсів у сфері споживчого ринку та побутових послуг, торговельного обслуговування міських заходів.

4.32. Проведення моніторингу цін на основні види продукції на споживчому ринку міста. Внесення пропозицій в установленому порядку щодо їх вдосконалення або зміни.

4.33. Удосконалення організації обслуговування, впровадження нових форм, сприяння підвищенню культури обслуговування населення, ефективності та якості роботи підприємств галузі торгівлі та послуг.

4.34. Удосконалення організації дошкільного та шкільного харчування, сприяння ефективному використанню потужностей шкільних їдалень, надання фахових пропозицій щодо усунення збитковості шкільних підприємств. Сприяння організація харчування малозабезпеченого населення.

4.35. Встановлення, за погодженням з власниками та врахуванням пропозицій адміністрацій районів Харківської міської ради, зручного для населення режиму роботи розташованих на території міста підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, незалежно від форм власності.

4.36. Участь у присвоєнні класів підприємствам ресторанного господарства, харчування та проведення атестації і переатестації підприємств побутового обслуговування населення відповідно до законодавства.

4.37. Видача відповідно до законодавства документів дозвільного характеру на об'єкти споживчого ринку. Прийняття рішень про анулювання або тимчасове призупинення дії дозволу у разі порушення екологічних, санітарних правил, правил торговельного та побутового обслуговування населення, інших умов законодавства.

4.38. Здійснення координації діяльності та контролю за роботою ринків та торговельних майданчиків міста, розробка та реалізація комплексу заходів з впорядкування їх діяльності та перетворенню в сучасні торговельні комплекси.

4.39. Сприяння організації роботи з обслуговування малозабезпечених громадян соціально-необхідними побутовими послугами, у тому числі користування лазнями, пральнями, перукарнями, майстернями з ремонту одягу, взуття, побутової техніки на умовах благодійності.

4.40. Участь у погодженні розташування об'єктів торгівлі, дрібнороздрібної мережі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, ринків та торговельних майданчиків усіх форм власності, у розгляді питань перепрофілювання об'єктів споживчого ринку, їх приватизації, землекористування та використання об'єктів нерухомості.

4.41. Надання пропозицій з укладання контрактів з керівниками комунальних підприємств, які функціонально підпорядковані Департаменту.

4.42. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова та функціонально підпорядковані Департаменту, з метою одержання від їх роботи максимального прибутку, підвищення якості послуг, які ними надаються, виявлення ознак неплатоспроможності.

4.43. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної форми власності міста.

4.44. Аналіз державно-правового регулювання у сфері споживчого ринку, розробка проектів нормативних актів та внесення пропозиції з удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності галузі.

4.45. Організація, розробка та здійснення заходів щодо проведення мобілізаційної підготовки та цивільного захисту, у тому числі здійснення розробки мобілізаційних планів за напрямками діяльності Департаменту, організація роботи та контролю спеціалізованих служб цивільного захисту служби торгівлі та харчування та служби санітарної обробки людей та знезаражування одягу у районах м. Харкова.

4.46. Планування, підготовка пропозиції та контроль за використанням перехідних добових залишків продовольчих товарів підприємств та організацій міста на випадок аварій, катастроф та стихійних лих. Проведення занять з підготовки спеціалістів цивільного захисту. Взаємодія з відповідними органами державної виконавчої влади з питань забезпечення потреб та підвищення стабільності роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства харчування та побутового обслуговування в умовах надзвичайних ситуацій.

4.47. Координація та здійснення контролю над підприємствами, які виконують завдання при надзвичайних ситуаціях і в особливий період, та входять до спеціалізованих служб цивільної оборони районів міста.

4.48. Підготовка пропозицій щодо стимулювання роботи промислових підприємств.

4.49. Сприяння розробці програм та бізнес-планів підприємств та установ міста.

4.50. Участь у семінарах, конференціях і виставках, організованих для презентації інвестиційної привабливості міста.

4.51. Сприяння презентації ділових можливостей підприємств різних форм власності на форумах, конференціях, виставках-презентаціях тощо, з метою сприяння залученню інвестицій до економіки міста.

4.52. Підготовка пропозицій з питань погодження у встановленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників державних підприємств міста.

4.53. Розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, необхідних для територіальної громади на підприємствах, в установах і організаціях.

4.54. Підготовка пропозицій з організації міського замовлення на виробництво продукції і надання послуг.

4.55. Розробка і реалізація системи заходів щодо захисту прав споживачів:

- здійснення самостійно або за участю відповідних державних органів контролю за роботою підприємств споживчого ринку міста, незалежно від форм власності, за дотриманням законодавства України у сфері захисту прав споживачів та інших нормативних актів, що регламентують сферу торгівлі та сферу послуг;

- виконання повноважень органів місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів»;

- сприяння забезпеченню державного захисту прав споживачів згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів»;

- надання роз'яснень, допомоги суб'єктам господарювання щодо виконання положень Закону України «Про захист прав споживачів».

4.56. Складання протоколів про адміністративні правопорушення згідно з чинним законодавством.

4.57. Надання методичної, консультаційної та організаційної допомоги підприємствам торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення з питань застосування правил торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення та іншим питанням, які входять до компетенції Департаменту, сприяння вивченню нормативно-технічних вимог, правил торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення підприємствами усіх форм власності.

4.58. Здійснення контролю за організацією благоустрою підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, за утриманням в належному стані елементів благоустрою біля цих підприємств.

4.59. Проведення перевірок території, що утримують підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування щодо дотримання юридичними та фізичними особами - підприємцями Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Харкова, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері, складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою.

4.60. Укладання на договірних засадах угоди про організацію взаємовідносин у сфері благоустрою між суб'єктом господарської діяльності та Департаментом, з метою утримання території міста в належному стані, залучення трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування до проведення благоустрою.

4.61. Участь у плануванні діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

4.62. Розгляд та візування в установленому порядку розроблених проектів нормативно-правових актів або інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права та надання висновків щодо необхідності проходження відповідної процедури, передбаченої для регуляторних актів.

4.63. Надання висновків щодо відповідності проектів нормативно -правових актів та інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права, зокрема проектів регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу Закону Україні «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та від стеження результативності регуляторного акта».

4.64. Проведення експертної оцінки нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які регулюють господарські та адміністративні відносини.

4.65. Подання пропозицій про перегляд, внесення змін, скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності або прийняті з порушенням встановлених законом вимог.

4.66. Отримання від підприємств усіх форм власності інформації, необхідної для виконання завдань Департаменту.

4.67. Розгляд звернень та пропозицій органів державної влади, господарських структур, засобів масової інформації та громадян з питань, які відносяться до компетенції Департаменту, прийняття рішень з цих питань.

4.68. Координація та організація поточної роботи із загальноміських питань відповідних галузевих підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради.

4.69. Здійснення інших покладених на Департамент повноважень згідно з чинним законодавством.

5. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. До складу Департаменту входять:

5.1.1. Апарат Департаменту.

5.1.2. Управління споживчого ринку.

5.1.3. Управління адміністративних послуг.

5.1.4. Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики.

5.2. Структура Департаменту затверджується міським головою.

5.3. Права, обов'язки і відповідальність працівників Департаменту визначені у положеннях про структурні підрозділи Департаменту та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

6. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

6.2. Директор Департаменту:

- здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його повноважень;

- представляє без доручення Департамент у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання Департаменту;

- відкриває та закриває рахунки в установах банків, має право підпису банківських документів;

- затверджує положення відділів Апарату Департаменту, відділів управлінь, які входять до структури Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту;

- видає накази в межах повноважень, які надані Департаменту та передбачені цим Положенням, контролює їх виконання;

- працює з секретними документами та документами обмеженого доступу;

- укладає в межах повноважень Департаменту договори, контракти, інші угоди, видає доручення;

- веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян;

- представляє Департамент і надає повноваження своїм заступникам та іншим працівникам з представництва інтересів Департаменту в інших організаціях, підприємствах, установах з питань, які входять до компетенції Департаменту;

- забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог чинного законодавства України;

- вживає заходів щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Департаменту;

- погоджує у встановленому порядку призначення на посадул:а звільнення з посади працівників відповідних галузевих підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради;

- надає для виконання доручення відповідним галузевим підрозділам адміністрацій районів Харківської міської ради, координує та організовує їх поточну роботу із загальноміських питань;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


ПОЛОЖЕННЯ
про Управління споживчого ринку Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(нова редакція)

1 .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління споживчого ринку Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом міської ради, який діє у складі Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Департамент) без права юридичної особи.

1.2. Управління підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови та директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.

1.5. Управління має штамп та відповідні бланки.

1.6. Юридична адреса Управління: м. Харків, вул. Чернишевська, 26.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Метою та завданнями Управління є:

- проведення державної політики в сфері підприємництва та споживчого ринку;

- сприяння розвитку та підтримці підприємницької діяльності, конкуренції, створенню умов для залучення інвестицій в розвиток міста;

- створення сприятливих економічних, правових, організаційних, морально-психологічних та інших умов для стабільної і ефективної роботи суб'єктів господарювання;

- створення найбільш сприятливих умов розвитку виробництва, ринкових відносин, підвищенню підприємницької активності, виявленню фінансових резервів поповнення міського бюджету

2.2. Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

3.ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

Функціями управління є :

3.1. Проведення державної політики у сфері споживчого ринку та надання послуг населенню, підготовка та контроль за реалізацією міських цільових програм у галузі споживчого ринку та послуг.

3.2. Аналіз та визначення пріоритетних напрямків підтримки та розвитку підприємництва у сфері споживчого ринку та надання послуг населенню у місті.

3.3. Залучення суб'єктів підприємництва до вирішення міських соціально-економічних проблем.

3.4. Формування конкурентного ринкового середовища. Участь у розвитку ринкової інфраструктури.

3.5. Сприяння появі нових господарюючих суб'єктів, створенню додаткових робочих місць, зменшенню безробіття.

3.6. Організація та проведення загальноміських конкурсів, проектів.

3.7. Організація та участь у семінарах, конференціях, виставках, тощо.

3.8. Участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, програм підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм. Підготовка звітів про хід і результати їх виконання.

3.9. Залучення на договірній основі підприємств, організацій, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності та форм власності, а також окремих вчених і фахівців для розробки, реалізації пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції Управління.

3.10. Участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно -правових актів у сфері споживчого ринку по залученню додаткових коштів до місцевих бюджетів.

3.11. Підготовка пропозицій з удосконалення системи інформаційно-правового обслуговування малого бізнесу у сфері споживчого ринку.

3.12. Аналіз необхідності надання суб'єктам підприємницької діяльності пільг зі сплати місцевих податків та зборів, надання пропозицій щодо підготовки проектів рішень міської ради з цього питання.

3.13. Взаємодія з представниками Центру надання адміністративних послуг м. Харкова, дозвільних органів та інших суб'єктів надання адміністративних послуг.

3.14. Сприяння насиченню споживчого ринку міста, розширення товарного асортименту високоякісних товарів за рахунок оптимального використання місцевих товарно-сировинних та матеріально-технічних ресурсів, додаткового залучення можливостей інших регіонів країни та закордонних партнерів.

3.15. Здійснення контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринками та торговельними майданчиками, спрямованого на задоволення попиту населення міста, захист соціальних інтересів малозабезпечених верств населення, пільгового контингенту, обслуговування учнів, студентів.

3.16. Координація та організація роботи з розміщення об'єктів сезонної торгівлі.

3.17. Сприяння здійсненню та розширенню взаємовигідних зв'язків із виробниками товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції для задоволення потреб населення у товарах народного споживання.

3.18. Ведення загального обліку та бази (реєстру) даних суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються торговельною, торговельно-виробничою діяльністю, наданням побутових послуг населенню, виробництвом і переробкою харчової продукції в мініцехах, утримують ринки та торговельні майданчики, незалежно від форм власності, шляхом проведення анкетування та оформлення картки обліку.

3.19. Розробка та реалізація системи заходів підтримки вітчизняних товаровиробників у сфері споживчого ринку:

- сприяння організації міжрегіональних ярмарок, виставок-продажу вітчизняних виробників, укладенню міжрегіональних угод;

- організація проведення міських виставок, ярмарок, базарів, конкурсів у сфері споживчого ринку та побутових послуг, торговельного обслуговування міських заходів.

3.20. Проведення моніторингу цін на основні види продукції на споживчому ринку міста. Внесення пропозицій в установленому порядку щодо їх вдосконалення або зміни.

3.21. Удосконалення організації обслуговування, впровадження нових форм, сприяння підвищенню культури обслуговування населення, ефективності та якості роботи підприємств галузі торгівлі та послуг.

3.22. Удосконалення організації дошкільного та шкільного харчування, сприяння ефективному використанню потужностей шкільних їдалень, надання фахових пропозицій щодо усунення збитковості шкільних підприємств. Сприяння організація харчування малозабезпеченого населення.

3.23. Встановлення, за погодженням з власниками та врахуванням пропозицій адміністрацій районів Харківської міської ради, зручного для населення режиму роботи розташованих на території міста підприємств „торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, незалежно від форм власності.

3.24. Участь у присвоєнні класів підприємствам ресторанного господарства, харчування та проведення атестації і переатестації підприємств побутового обслуговування населення відповідно до законодавства.

3.25. Видача, відповідно до законодавства, документів дозвільного характеру на розміщення об'єктів торгівлі, громадського харчування, ринків, торговельних майданчиків та сфери послуг. Прийняття рішень про анулювання або тимчасове призупинення дії дозволу у разі порушення екологічних, санітарних правил, правил торговельного та побутового обслуговування населення, інших умов законодавства.

3.26. Здійснення координації діяльності та контролю за роботою ринків та торговельних майданчиків міста, розробка та реалізація комплексу заходів щодо впорядкування їх діяльності та перетворення у сучасні торговельні комплекси.

3.27. Сприяння організації роботи по обслуговуванню малозабезпечених громадян соціально-необхідними побутовими послугами, у тому числі лазень, пралень, перукарень, майстерень з ремонту одягу, взуття, побутової техніки на умовах благодійності.

3.28. Участь у погодженні розташування об'єктів торгівлі, дрібнороздрібної мережі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, ринків та торговельних майданчиків усіх форм власності, у розгляді питань перепрофілювання об'єктів споживчого ринку, їх приватизації, землекористування та використовування об'єктів нерухомості.

3.29. Аналіз державно-правового регулювання у сфері споживчого ринку, розробка проектів нормативних актів та внесення пропозиції по удосконаленню нормативно-правового забезпечення діяльності галузі.

3.30. Надання пропозицій по організації, розробці та здійсненню заходів щодо проведення мобілізаційної підготовки та цивільного захисту за напрямками діяльності Управління.

3.31. Планування, підготовка пропозиції та контроль за використанням перехідних добових залишків продовольчих товарів підприємств та організацій міста на випадок аварій, катастроф та стихійних лих. Взаємодія з відповідними органами державної виконавчої влади з питань забезпечення потреб та підвищення стабільності роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства харчування та побутового обслуговування в умовах надзвичайних ситуацій.

3.32. Координація та здійснення контролю над підприємствами, які виконують завдання при надзвичайних ситуаціях і в особливий період та входять до спеціалізованих служб цивільного захисту районів міста.

3.33. Здійснення самостійно або за участю відповідних державних органів контролю за роботою підприємств споживчого ринку міста, незалежно від форм власності, за дотриманням законодавства України у сфері захисту прав споживачів та інших нормативних актів, що регламентують сферу торгівлі та сферу послуг.

3.34. Забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів».

3.35. Складання протоколів про адміністративні правопорушення згідно з чинним законодавством.

3.36. Надання методичної, консультаційної та організаційної допомоги підприємствам торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення з питань застосування правил торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення та іншим питанням, які входять до компетенції Управління, сприяння вивченню нормативно-технічних вимог, правил торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення підприємствами усіх форм власності.

3.37. Здійснення контролю за організацією благоустрою підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, за утриманням в належному стані елементів благоустрою біля цих підприємств.

3.38. Проведення перевірок території, що утримують підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування щодо дотримання юридичними та фізичними особами - підприємцями Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Харкова, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері, складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою.

3.39. Робота з відповідними органами місцевого самоврядування та державної виконавчої влади щодо одержання та обробки інформації з питань, які відносяться до компетенції Управління.

3.40. Розгляд звернень та пропозицій органів місцевого самоврядування, державної влади, господарських структур, засобів масової інформації та громадян з питань, які відносяться до компетенції Управління, прийняття рішень з цих питань.

3.41. Координація поточної роботи із загальноміських питань галузевих підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради.

3.42. Здійснення інших покладених на Управління повноважень згідно з чинним законодавством.

4. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

4.1. До складу Управління входять відділи.

4.2. Структура Управління затверджується Харківським міським головою.

4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначені у положеннях про структурні підрозділи Управління та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою за поданням директора Департаменту підприємництва та споживчого ринку на підставі рішення конкурсної комісії Департаменту або по іншій процедурі, передбаченій законодавством України.

Начальник Управління за посадою є заступником директора Департаменту.

5.2. Звільнення начальника Управління здійснюється міським головою за погодженням директора Департаменту відповідно до вимог діючого законодавства України.

5.3. Начальник Управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, реалізацію його повноважень;

- представляє без доручення Управління у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

- видає доручення в межах повноважень, які надані Управлінню та передбачені цим Положенням, контролює їх виконання;

- забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів,

- веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян;

- представляє Управління і надає повноваження заступнику та іншим працівникам по представництву інтересів Управління в інших організаціях, підприємствах, установах з питань, які входять до компетенції Управління;

- забезпечує виконання працівниками управління вимог чинного законодавства України;

- вживає заходів щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Управління;

- здійснює інші повноваження, надані Департаментом підприємництва та споживчого ринку і чинним законодавством України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


ПОЛОЖЕННЯ
про Управління адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом міської ради, який діє у складі Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Департамент) без права юридичної особи.

1.2. Управління підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови та директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.

1.5. Управління має штамп та відповідні бланки.

1.6. Юридична адреса Управління: м. Харків, Гімназійна набережна, 26.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Діяльність Управління здійснюється за принципами:

2.1.1. прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг;

2.1.2. орієнтації на суб'єкта звернення - забезпечення ефективної взаємодії із суб'єктом звернення;

2.1.3. інформованості - забезпечення суб'єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг;

2.1.4. зворотного зв'язку - встановлення зворотного зв'язку із суб'єктом звернення;

2.1.5. організація єдності - взаємодія Управління з суб'єктами надання адміністративних послуг.

2.2. Метою роботи Управління є: забезпечення організації надання адміністративних послуг суб'єктам звернень, в тому числі документів дозвільного характеру (реєстрації декларацій) суб'єктам господарювання. Створення сприятливих економічних, правових, організаційних умов для стабільної і ефективної роботи суб'єктів господарювання.

2.3. Основними завданнями Управління є:

2.3.1. створення доступних та зручних умов для надання суб'єктам звернень адміністративних послуг;

2.3.2. надання суб'єктам звернень консультацій та інформації про адміністративні послуги та порядок їх одержання, перелік документів для одержання адміністративних послуг;

2.3.3. прийняття від суб'єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

2.3.4. спрощення процедур отримання адміністративних послуг та підвищення їх якості;

2.3.5. запобігання посередницьких послуг при наданні адміністративних послуг;

2.3.6. електронний документообіг для якісного надання послуг суб'єктам звернень;

2.3.7. видача суб'єкту звернення результату адміністративної послуги ;

2.3.8. організація співпраці із місцевими та регіональними органами державної виконавчої влади;

2.4 Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.2.1. Готує проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, а також проекти розпоряджень міського голови м. Харкова з питань надання адміністративних послуг та дозвільної системи.

3.2.2. Організовує роботу по виконанню вимог Закону України «Про адміністративні послуги», а саме:

1) надає суб'єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) приймає від суб'єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи (їх копії) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв'язку суб'єктам звернень результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб'єктами надання адміністративних послуг;

4) організовує забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктами їх надання;

5) здійснює контроль за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надає адміністративні послуги у випадках, передбачених законом;

7) веде в мережі Інтернет веб-сторінку, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг;

8) може здійснювати прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Харківської міської ради .

3.2.3. Організовує роботу по виконанню вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме:

1) надає суб'єкту господарювання вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру;

2) приймає від суб'єкта господарювання документи, необхідні для одержання документів дозвільного характеру, реєструє та подає їх для розгляду відповідним дозвільним органам;

3) видає суб'єкту господарювання документи дозвільного характеру;

4) забезпечує документообіг та взаємодію дозвільних органів;

5) контролює додержання посадовими особами дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

6) інформує заступника міського голови, який координує роботу Управління, та уповноважені органи відповідно до закону про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою дозвільного органу;

9) готує пропозиції щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;

10) веде в мережі Інтернет веб-сторінку, яка містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;

11) складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

3.2.4. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об'єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.2.5. Участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень Управління.

3.2.6. Інформування про роботу Управління на офіційному сайті Харківської міської ради та в друкованих засобах масової інформації.

3.2.7. Отримання від підприємств усіх форм власності інформації, необхідної для виконання задач Управління.

3.2.8. Презентація на ділових форумах, конференціях, виставках - презентаціях тощо, підготовка рекламно-інформаційних матеріалів.

3.2.9. Розгляд звернень та пропозицій органів державної влади, господарських структур, засобів масової інформації та громадян з питань, які відносяться до компетенції Управління, прийняття рішень з цих питань.

3.2.10. Участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, програм підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм. Підготовка звітів про хід і результати їх виконання.

3.2.11. Здійснення інших покладених на Управління повноважень згідно з чинним законодавством.

4. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

4.1. До складу Управління входять відділи.

4.2. Структура Управління затверджується Харківським міським головою.

4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначені у положеннях про структурні підрозділи Управління та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою за поданням директора Департаменту на підставі рішення конкурсної комісії Департаменту або по іншій процедурі, передбаченій законодавством України.

Начальник Управління є за посадою заступником директора Департаменту та адміністратором.

5.2. Звільнення начальника Управління здійснюється міським головою за погодженням з уповноваженим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.

5.3. Начальник Управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, реалізацію його повноважень;

- представляє без доручення Управління у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

- надає доручення в межах повноважень, які надані Управлінню та передбачені цим Положенням, контролює їх виконання;

- забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів.

- веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян;

- представляє Управління і надає повноваження заступнику та іншим працівникам по представництву інтересів Управління в інших організаціях, підприємствах, установах з питань, які входять до компетенції Управління;

- забезпечує виконання працівниками Управління вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

- вживає заходів щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Управління;

- здійснює інші повноваження, надані Департаментом і чинним законодавством України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Харківської міської ради, який діє у складі Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку (далі - Департамент) без права юридичної особи.

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту.

1.3. Відділ є правонаступником відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Відділу здійснює Департамент.

1.5. Відділ має штамп та відповідні бланки.

1.6. Юридична адреса Відділу: м. Харків, вул. Чернишевська, 26.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 

2.1. Метою діяльності Відділу є впровадження державної регуляторної політики міською радою та її виконавчими органами, яка спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та Законами України.

2.2. Основним завданням Відділу є координування та забезпечення здійснення реалізації державної регуляторної політики міською радою та її виконавчими органами у сфері господарської та адміністративної діяльності.

2.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації.

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Бере участь у плануванні діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

3.2. Розглядає та візує в установленому порядку розроблені проекти нормативно-правових актів або інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права та надає висновки щодо необхідності проходження відповідної процедури, передбаченої для регуляторних актів.

3.3. Вносить пропозиції щодо встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та здійснення відстежень результативності регуляторних актів; недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти; викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

3.4. Надає консультації з підготовки аналізу регуляторного впливу.

3.5. Надає висновки щодо відповідності проектів нормативно-правових актів та інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права, зокрема проектів регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу Закону Україні «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та від стеження результативності регуляторного акта».

3.6. Проводить експертну оцінку нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які регулюють господарські та адміністративні відносини.

3.7. Готує керівництву довідкові та аналітичні матеріали з питань, що стосуються компетенції відділу.

3.8. Повідомляє розробнику проекту про виявлення встановлених законом обставин, за яких такий акт не може бути прийнято або схвалено.

3.9. Бере участь у визначенні заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

3.10. Аналізує звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

3.11. Подає пропозиції про перегляд, внесення змін, скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності або прийняті з порушенням встановлених законом вимог.

3.12. Готує пропозиції щодо формування та здійснення державної регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності.

3.13. У випадку необхідності виступає з пропозиціями щодо залучення організацій різних форм власності та господарювання, а також окремих спеціалістів для забезпечення здійснення державної регуляторної політики.

3.14. Бере участь у методичному забезпеченні діяльності, пов'язаної з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

3.15. Отримує від органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради та апарату міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.16. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.17. Організовує конференції, семінари, інші заходи інформативно-методичного спрямування з питань, що належать до компетенції відділу.

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. Структура Відділу затверджується міським головою.

4.2. Штатний розпис та гранична чисельність Відділу затверджуються у встановленому порядку.

4.3 Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою за поданням директора Департаменту на підставі рішення конкурсної комісії або по іншій процедурі, передбаченій законодавством України.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1 здійснює керівництво діяльністю Відділу;

5.2.2 несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

5.2.3 узгоджує та візує проекти нормативно-правових актів Харківської міської ради та її виконавчого комітету, а також інші документи, які мають ознаки регуляторних актів;

5.2.4 забезпечує виконання працівниками Відділу вимог чинного законодавства України;

5.2.5 здійснює інші повноваження, надані Департаментом і чинним законодавством України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.


Комунальні підприємства, які функціонально підпорядковані Департаменту

1. КП «Юна» – м. Харків, вул. Чернишевська, 26, тел. 760-47-26
 
Підприємство створено в квітні 1997 року як державно-комунальне на підставі розпорядження Представництва фонду державного майна України в м.Харкові від 24.04.97 № 725.
У січні 2000 року виконавчим комітетом Харківської міської ради перереєстровано в комунальне унітарне підприємство.
Види діяльності підприємства:
• розміщення пересувних туалетних кабін в громадських місцях, на торгових майданчиках, в місцях масового відпочинку, на будівельних майданчиках та інших місцях, з метою поліпшення санітарно-епідеміологічного стану в м.Харкові, згідно зі ст.22 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», а також рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 16.04.2003 № 378;
• отримання в установленому порядку земельних ділянок для розміщення малих архітектурних форм, укладення цивільно-правових договорів на передачу в користування місць розміщення малих архітектурних форм, відповідно до чинного законодавства, без укладання договорів суборенди на землю;
• надання торгових, інформаційних, економічних і організаційних послуг в сфері торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування;
• інші види діяльності, не заборонені законодавством України.
2. КП «Сігма» – м. Харків, Салтівське шосе, 266, тел. 713-25-51
 

КП «Сігма» організовано відповідно до ст.169 Цивільного кодексу України, ст.78 Господарського кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 19 сесії Харківської міської ради 24 скликання від 25.02.2004 № 9/04, з метою забезпечення харчуванням шкільних їдалень і установ охорони здоров'я Фрунзенського району.

Види діяльності підприємства:
• Обслуговує харчуванням хворих і медичний персонал;

3. КП «Баст» – м. Харків, пров. Балакірєва, 3-б, тел. 343-00-17
 
Комунальне підприємство «БАСТ» створено розпорядженням фонду міського майна Харківської міської ради народних депутатів від 05.11.1992 № 181, перереєстровано Харківською міською радою та перейменовано в КП «БАСТ».
Види діяльності підприємства:
• надання побутових послуг (прання білизни, банні послуги) лікувальним установам, підприємствам і населенню;
• отримання в установленому порядку земельних ділянок для розміщення малих архітектурних форм, укладення цивільно-правових договорів на передачу в користування місць розміщення малих архітектурних форм відповідно до чинного законодавства та інші.
4. КП «Підземне місто» – м. Харків, вул. Різдвяна, 29 (Енгельса, 29), тел. 766-08-20
 
З метою підвищення економічної ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Харкова, рішенням 27 сесії Харківської міської ради 6 скликання №1331/13 від 20.11.2013, створено КП «Підземне місто». Початок фінансово-господарської діяльності підприємства з 01.04.2014.
Основним видом діяльності підприємства є надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
5. КП «Щасливе місто» – м. Харків, вул. Сумська, 96, тел. 766-06-49
 
КП «ЩАСЛИВЕ МІСТО» створено рішенням 24 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.08.2014 №1621.
Метою створення підприємства є формування єдиної ефективної міської системи з надання додаткових послуг в сфері реєстрації шлюбу, упорядкування організації проведення виїзної урочистої церемонії одруження, популяризації сімейних цінностей, інституту шлюбу і сім'ї, міських традицій.
6. КП «ФОТО-ПОРТАЛ» – м.Харків, вул.Полтавський шлях, буд.46, офіс 51 тел. 734-91-66
 
Підприємство створено на підставі рішення 34 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.08.2014 № 1622/14 «Про створення комунального підприємства «Фото-Портал».
Предметом діяльності підприємства є:
• надання фотопослуг та відеопослуг в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста;
• організація та проведення фото- та відеозйомки дитячих свят в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста;
• організація та проведення виїзних фотозйомок для дітей дошкільного та шкільного віку, із супроводженням таких фотозйомок працівниками, що мають професійний досвід по роботі з дітьми;
• виготовлення та оформлення оригінальних (автентичних) дизайнерських фотоальбомів та портретів;
• виготовлення та художнє оформлення стендів та інших демонстраційних поверхонь, календарів, зошитів, іншої поліграфічної продукції для потреб загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів міста;
•  оброблення фотоматеріалів, друк фотографій;
• виготовлення портретів з негатива, цифрових носіїв та фотографій замовника;
• виготовлення фотосувенірів;
• надання консультативних послуг у сфері фотографії;
• відновлення, виготовлення копій і ретушування фотографій;
• розробка індивідуальних дизайнів фотоальбомів та фотокниг;
• організація роздрібної, дрібно-роздрібної, оптової торгівлі непродовольчими товарами, реалізація фотопродукції;
• надання торговельних, інформаційних, економічних і організаційних послуг і експертиз у сфері торгівлі, побутового обслуговування населення, маркетинг, пошук ділових партнерів по замовленнях підприємств, організацій, окремих осіб, а, також, іноземних фірм;
• посередницька діяльність щодо закупівлі непродовольчих товарів, робіт, послуг, забезпечення суб’єктів господарювання положеннями, правилами, інструкціями, іншою інформацією, що стосується споживчого ринку;
• передача в оренду основних засобів;
• проведення семінарів із суб’єктами підприємницької діяльності.