Карта сайту

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

28.02.2018
Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад в Управлінні адміністративних послуг:
 • адміністратор відділу адміністративних послуг (на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною);
 • адміністратор відділу дозвільних процедур (на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною);
 • адміністратор відділу адміністративних послуг Немишлянського району (на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною).
Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати наступним вимогам:
 • бути громадянином України;
 • мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • володіти державною та регіональною мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про засади державної мовної політики»;
 • мати базові навички роботи з ПК;
 • мати стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, надають до конкурсної комісії такі документи: 
 • заяву про участь у конкурсі; 
 • заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками;
 • 1 фотокартку розміром 4х6см (без кута);
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, вчені звання та наукові ступені;
 • інформацію про подання електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік в установленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку;
 • копію паспорту громадянина України;
 • копію трудової книжки;
 • копію військового квитка.
При подачі копій при собі мати оригінали.
 
Документи приймаються до 19.03.2018 за адресою: м.Харків, вул.Чернишевська,26, 2 поверх, кімн.8. 
 
Телефон для довідок: 706-34-62.