Карта сайту

Оцінка попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства

21.03.2017

Назва методики. Методичні рекомендації щодо оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства.

Сутність методики. Методичні рекомендації передбачають логічну послідовність процесу комплексної оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства, яка базується на обґрунтованих принципах і являє собою сукупність підсистем показників за виділеними відповідно до встановлених цілей критеріями оцінки (відповідність, стабільність, інтенсивність).

Результати застосування. Застосування методичних рекомендацій забезпечує проведення всебічної оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства по всіх можливих цілей, так і цілеспрямовану (по окремій цілі) згідно зі стратегією розвитку конкретного підприємства ресторанного господарства.

Область застосування: Підприємства ресторанного господарства.

Сфера застосування: Управління розвитком підприємства.