Карта сайту

Оцінка рівня використання можливостей реалізації попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства

28.03.2017

Назва методики. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня використання можливостей реалізації попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства.

Сутність методики. Методичні рекомендації передбачають логічну послідовність процесу оцінки рівня реалізації попиту на продукцію підприємства ресторанного господарства, яка базується на застосуванні розробленої матриці «Відповідності», сформованої коефіцієнтами відповідності темпів зміни товарообігу підприємства і доходів населення, товарообігу підприємства і товарообігу ресторанного господарства в цілому.

Результати застосування. Застосування методичних рекомендацій забезпечує проведення всебічної оцінки рівня реалізації попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства і дозволяє визначити, наскільки дії підприємства узгоджуються з динамікою попиту і ринковими можливостями.

Область застосування: Підприємства ресторанного господарства.

Сфера застосування: Управління розвитком підприємства.