Карта сайту

Оцінка перспектив розвитку підприємств ресторанного господарства

14.03.2017

Назва методики. Методичні рекомендації щодо оцінки перспектив розвитку підприємств ресторанного господарства.

Сутність методики. Методичні рекомендації передбачають логічну послідовність процесу визначення стратегічної конкурентної групи підприємства і його позиціонування в межах цієї групи по матриці «Рівень попиту / Рівень націнки», яка побудована на базі коефіцієнтів рівня реалізації попиту і рівня націнки.

Результати застосування. Застосування методичних рекомендацій забезпечує розробку і прийняття управлінських рішень щодо визначення можливих напрямків розвитку підприємства ресторанного господарства в рамках конкурентної групи.

Область застосування: Підприємства ресторанного господарства.

Сфера застосування: Управління розвитком підприємства.