Карта сайту

ПАТ «СК «Ейгон Лайф Україна»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» (надалі Aegon Life Ukraine) починаючи з 16 грудня 2016 року є частиною страхової групи TAS Group. TAS Group має намір об'єднати бізнес Aegon Life Ukraine з власним бізнесом в сегменті страхування життя під брендом ТАС Life.

Aegon Life Ukraine у складі ТАС Life допомагає своїм клієнтам створювати майбутнє, пропонуючи рішення у страхуванні життя, пенсійному забезпеченні та управлінні активами.

Aegon Life Ukraine у складі ТАС Life – один із беззаперечних лідерів ринку страхування життя України, який надає повний спектр послуг з добровільного страхування життя, а саме:

– довгострокове накопичувальне страхування, 
– страхування життя позичальника кредиту, 
– страхування на випадок критичного захворювання, 
– страхування ризиків внаслідок нещасного випадку.

Фінансова стабільність Aegon Life Ukraine підтверджується великим запасом платоспроможності та статутного капіталу, що значно перевищує вимоги Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. Станом на 31.12.15 р. статутний капітал компанії складає 47 млн. грн., активи – 394,6 млн. грн., страхові резерви – 299,4 млн. грн.

Компанія проводить зважену інвестиційну політику, за рахунок чого клієнти отримують стабільний інвестиційний прибуток, який за результатами діяльності у 2015 році склав 19,1% за договорами страхування, номінованими у гривні, 13,3% за договорами у доларах США та 7,1% – у євро згідно з вимогами Закону України «Про страхування».

Aegon Life Ukraine у складі ТАС Life надає послуги своїм клієнтам в усіх офісах індивідуальної мережі та через акредитованих страхових посередників, відділення яких представлені по всій території України. Окрім цього компанія пропонує свої продукти через мережу банків-партнерів та пропонує програми страхування персоналу міжнародним та вітчизняним компаніям через канал корпоративних продажів.

Aegon Life Ukraine у складі ТАС Life представлена в більшості обласних центрів України та має найбільшу регіональну мережу серед компаній зі страхування життя в країні. Партнери з перестрахування – RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY (Ірландия), Gen Re (Німеччина), SCOR Global Life (Франція), John Hancock Life Insurance Company (США). Також Aegon Life Ukraine є акредитованим членом IGP – провайдера Employee Benefit Програм у більш ніж 80 країнах світу.

Джерело: веб-сайт http://aegon.ua

Район

Метро