Карта сайту

Визначення обсягу потреби підприємства роздрібної торгівлі в інвестиційних ресурсах

25.01.2017

Назва методики. Методичні рекомендації щодо визначення обсягу потреби підприємства роздрібної торгівлі в інвестиційних ресурсах.

Сутність методики. Методичні рекомендації передбачають логічну послідовність процесу визначення потреби підприємства роздрібної торгівлі в інвестиційних ресурсах і обсягу діяльності, зокрема ідентифікацію виду відтворення (звужене, просте, розширене), визначення типу (інтенсивне, екстенсивне) відтворення, прогнозування обсягу товарообігу і величини інвестиційних ресурсів.

Результати застосування. Застосування методичних рекомендацій забезпечує розробку і прийняття управлінських рішень щодо визначення потреби підприємства роздрібної торгівлі в інвестиційних ресурсах і обсягу діяльності.

Галузь застосування: Підприємства роздрібної торгівлі.

Сфера застосування: Інвестиційна політика підприємства.

Файли для скачування

Методические рекомендации по определению объема потребности предприятия розничной торговли в инвестиционных ресурсах.pdf - 397.41 Кб