Карта сайту

Затверджена Програма підтримки розвитку підприємництва у м.Харкові на 2018-2022 роки

17.11.2017

Харківською міською радою затверджена Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки.

Розробник документу − Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради. Головна мета – створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу, підвищення його ролі у вирішенні завдань розвитку міста.

Програма сформована як комплекс взаємопов'язаних та узгоджених заходів, що мають адресне спрямування з визначенням відповідних виконавців, терміну виконання, джерел фінансування. У ній враховані пропозиції громадських організацій, наукових кіл, підприємців, Молодіжної ради при Харківському міському голові, інших організацій і установ міста. 

Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки є складовою частиною Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова.

Основними завданнями Програми є:

 • - активізація роботи місцевих органів влади щодо створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва;
 • - формування сприятливих нормативно-правових умов для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності на основі дерегуляції та дебюрократизації регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • - впровадження нових фінансово-економічних та організаційних технологій підтримки розвитку підприємництва;
 • - удосконалення ресурсної підтримки суб'єктів підприємництва;
 • - пропаганда і популяризація підприємницької діяльності, розширення можливостей інформаційного забезпечення суб'єктів господарювання;
 • - удосконалення системи консультативних послуг для підприємців;
 • - створення умов розвитку виробничих підприємств для збільшення кількості нових робочих місць, зниження рівня безробіття;
 • - підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг;
 • - стимулювання підприємницької ініціативи;
 • - підвищення ефективності діяльності Центру надання адміністративних послуг м. Харкова та його територіальних підрозділів;
 • - розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення якості та розширення спектра послуг.