Карта сайта

Электрическая энергия

04.12.2023

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

 (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 року «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

34468472.

Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

   Електрична енергія (ДК 021:2015 –09310000-5 «Електрична енергія»).

Закупівля здійснюється для адміністративних приміщень Департаменту (офісу) за адресою: 61002, Україна, Харківська область, Харків, вулиця Чернишевська, будинок 26

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2023-11-28-015964-a. Організатор закупівлі: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" відповідно до рішення 15 сесії 8 скликання Харківської міської ради від 28.02.2023 №350/23 «Про організацію діяльності комунального підприємства «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради»».

Розмір бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення відповідно до кошторису на 2024 рік.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: 154 700,00 грн. Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована з врахуванням аналізу споживання Замовника (річного та місячного) електричної енергії за 2023 рік та потреби на 2024 рік. Розрахунок очікуваної вартості проводився відповідно до моніторингу цін електропостачальників на електричну енергію на дату формування очікуваної вартості предмету закупівлі. До ціни електричної енергії включена вартість електричної енергії закупованої електропостачальником на оптовому ринку електричної енергії (внутрішньо добовому ринку або ринку електричної енергії на добу на перед), послуга з передачі електричної енергії, націнка електропостачальника та всі визначенні законодавством податки та збори.

Нормативно – правове регулювання. Закупівля електричної енергії, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі регулюється та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» (надалі – Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 (надалі – ПРРЕЕ), Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (надалі – Закон 922), Кодексом системи розподілу, затверджений постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018р. № 310 (надалі – КСР), Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375 (надалі – Порядок 375) та іншими нормативно – правовими актами.

Загальні положення. Електрична енергія - енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу (пункт 26 статті 1 Закону). Постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу (стаття 56 Закону).

Електропостачальник забезпечує поставку електричної енергії на об’єкт Замовника, який знаходиться за адресою: 61002, Україна, Харківська область, Харків, вулиця Чернишевська, будинок 26 та підключений до місцевих розподільчих мереж відповідно до вимог Кодексу розподільчих систем, технічні та якісні характеристики якої повинні відповідати нормам діючого на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.

Технічні характеристики. Термін постачання – з 01.01.2024 – 31.12.2024 року.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями певною потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів Замовника становить 26000 кВт.год. на 2024 року.

Якісні характеристики. Пунктом 1.1.2 глави 1.1. розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання це перелік визначених Регулятором, НКРЕКП показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, в тому числі тих, що передбачені згідно Порядку 375, Закону, ПРРЕЕ, КСР, умов договору про постачання електричної енергії (договору про закупівлю) та інших нормативно-правових актів. Згідно статті 18 Закону показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Електрична енергія стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі під час виконання договору про закупівлю Електропостачальник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.

Електропостачальник зобов'язується:

  • здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії Споживачу що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачу.
  • зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини між Електропостачальником та Споживачем, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

У разі недотримання показників комерційної якості надання послуг Постачальником Споживач має право на отримання компенсації, а Постачальник зобов’язується надавати таку компенсацію Споживачу у порядку, затвердженому Регулятором, опублікувати на своєму офіційному веб-сайті порядок надання компенсацій та їх розміри.