Карта сайту

Нормативно-правові акти

03.08.2018

Закон України «Про запобігання корупції» 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Кодекс законів про працю України 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Кримінальний Кодекс України  

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»  

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 158 від 05.08.2016

Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706

Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування» 

«Основні заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики у виконавчих органах Харківської міської ради», затверджені рішенням Виконавчего комітету Харківської міської ради від 06.06.2018 №349