Карта сайту

Оптимізація джерел фінансування необоротних активів підприємств торгівлі

18.04.2017

Назва методики. Методичні рекомендації щодо оптимізації джерел фінансування необоротних активів на підприємствах торгівлі.

Сутність методики. Методичні рекомендації передбачають логічну послідовність процесу здійснення багатокритеріальної оптимізації джерел фінансування на основі методу одночасного введення критеріальних обмежень з урахуванням потреб політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі за чотирма критеріями  обсягу фінансування, часу на залучення фінансування, вартості та структури джерел фінансування.

Результати застосування. Застосування методичних рекомендацій забезпечує розробку і прийняття управлінських рішень щодо вибору джерел фінансування необоротних активів підприємств торгівлі.

Область застосування: Підприємства торгівлі.

Сфера застосування: Інвестиційна політика підприємства.