Карта сайту

Оцінка сприятливості зовнішнього середовища розвитку інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі

07.03.2017

Назва методики. Методичні рекомендації по оцінки сприятливості зовнішнього середовища розвитку інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі.

Сутність методики. Методичні рекомендації передбачають логічну послідовність процесу оцінки сприятливості зовнішнього середовища розвитку інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі (формування вихідної інформаційної бази, розрахунок індексів сприятливості, позиціонування в матриці, інтерпретація результатів) і застосування сформованої індексами сприятливості матриці «Ресурси  Можливості».

Результати застосування. Застосування методичних рекомендацій дозволяє виявити найбільш сприятливі фактори зовнішнього середовища для нарощування інвестиційно-фінансової складової та/або реалізації наявних можливостей інвестиційного потенціалу підприємства.

Область застосування: Підприємства роздрібної торгівлі.

Сфера застосування: Інвестиційна політика підприємства.