Карта сайту

Відбувся круглий стіл на тему «Соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва в сучасних умовах»

31.05.2017

30.05.2017 Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради спільно з науково-дослідним центром «Економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні» ХДУХТ під егідою Академії економічних наук України, в межах реалізації Програми підтримки розвитку підприємництва у м.Харкові на 2012-2017 роки, проведено круглий стіл на тему «Соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва в сучасних умовах».

Учасники круглого столу обговорювали механізм соціальної відповідальності як інструментарію побудови партнерських відносин у вирішенні нагальних питань для розвитку цивілізованих суспільних відносин.

Представники Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради, професорсько-викладацький склад ХДУХТ, фахівці-практики, науковці, аспіранти та студенти одностайно погодились з тим, що для українських реалій важливим є розуміння потреби запровадження соціально орієнтованого бізнесу як необхідної умови забезпечення конкурентоспроможності країни на основі підтримки загальносвітових тенденцій. Необхідність активізації впровадження принципів соціальної відповідальності в життя суспільства, його правових та економічних інституцій обумовлена залученням України до процесів євроінтеграції, важливістю створення позитивного іміджу вітчизняних підприємств на міжнародних ринках і на цій основі отримання додаткових конкурентних переваг.     

Учасники круглого столу обговорювали питання наявності сьогодні парадоксальної ситуації, коли громади більшу надію покладають на благодійні фонди та організації при вирішенні соціальних, інфраструктурних проблем, ніж на органи влади різних рівнів, функціями яких безпосередньо і є така діяльність. Але усі суб’єкти суспільства розуміють потреби запровадження соціально орієнтованого бізнесу як необхідної умови збереження української нації, бо діючі механізми регулювання економіки та соціального захисту не спроможні забезпечити соціальних та економічних гарантій громадянам, стабільності й благополуччя в українському суспільстві.