Карта сайту

Удосконалення асортиментної структури підприємства ресторанного господарства

03.01.2017

Сутність методики. Методика передбачає формування найбільш оптимальної асортиментної структури продукції (послуг) за рівнем прибутковості з позицій відповідності інтенсивності попиту в різні періоди часу.

Результати застосування. Удосконалення асортиментної структури підприємства сприятиме формуванню асортиментної політики відповідно до існуючого споживчого попиту, зростання обсягів реалізації продукції і прибутку підприємств ресторанного господарства.

Галузь застосування: Підприємства ресторанного господарства.

Сфера використання. Асортиментна політика підприємства.

Файли для скачування

Совершенствование ассортиментной структуры предприятия ресторанного хозяйства.pdf - 523.05 Кб
Methodological recommendations as to improvement of assortment structure of the enterprise of restaurant business.pdf - 468.32 Кб