Карта сайту

Формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі

13.01.2017

Сутність методики. Методика передбачає розробку цінової політики по товарних групах шляхом реалізації послідовних етапів: вивчення зовнішніх і внутрішніх факторів ціноутворення з конкретизацією методичного інструментарію оцінки їх впливу; визначення доцільності та меж цінової диференціації з виділенням товарів економного, масового і преміального сегментів; формування цілей цінової політики і вибір відповідного методичного інструментарію; прийняття рішень про ціновому діапазоні; контроль за реалізацією цінової політики.

Результати застосування. Застосування методичних рекомендацій забезпечує розробку і прийняття узгоджених за цілями рішень по ціноутворенню на продовольчі товари економічного, масового і преміального сегментів.

Галузь застосування: Підприємства роздрібної торгівлі.

Сфера застосування: Цінова політика підприємства.

Файли для скачування

Формирование эффективной ценовой политики предприятий торговли​.pdf - 488.73 Кб
Guidelines for the formation of an effective pricing policy of trade enterprises.pdf - 319.68 Кб